headerimg_default.jpg

Missie

De missie van De VerpleegSTER is eenvoudig samen te vatten. Zorgen voor mensen, daar draait het om. Een enthousiast team van verpleegkundigen en zorgkundigen zet zich elke dag in om die missie waar te maken. Met passie en overgave, omdat ze trots zijn op de erkende, gewaardeerde thuisverplegingsdienst van De VerpleegSTER. Stevig verankerd in de samenleving, en dus altijd klaar om in te spelen op nieuwe noden en behoeften op het vlak van thuisverpleging.