headerimg_default.jpg

Visie

Visie op zorg
Dat de patiënt centraal staat bij De VerpleegSTER, spreekt voor zich. Want net als iedereen wil die een gezond, kwalitatief en comfortabel leven. Thuis, of in de leefgroep van een zorginstelling. De VerpleegSTER doet er alles aan om haar patiënten en hun mantelzorgers daarbij de nodige steun te bieden. Door te helpen waar dat nodig is, zorg te bieden wanneer de patiënt daar nood aan heeft, en door de zelfredzaamheid van zijn patiënten optimaal te stimuleren.

De Zorgwinkel realiseert daarnaast ook diverse initiatieven om de algemene kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen. Omdat we vinden dat onze patiënten het allerbeste verdienen.

Visie op de organisatie
De thuisverplegingsdienst  De VerpleegSTER vormt de basis van de organisatie, en is tegelijkertijd een steunpunt en bindmiddel voor al onze medewerkers. Zo creëren we een hechte structuur met een vlakke hiërarchie en korte communicatielijnen, waarin mensen zich gewaardeerd voelen en flexibel kunnen werken, met een goed evenwicht tussen werk en privéleven en aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Die structuur laat bovendien toe om snel in te spelen op de behoeften van patiënten, en nieuwe noden binnen de zorgsector.

Visie op de taak van onze medewerkers
Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie. Dankzij het respect dat zij tonen voor de patiënten aan huis en de bewoners in een instelling en hun omgeving, voelen deze mensen zich bij hen in goede handen. Op elk moment kunnen patiënten op onze verpleegkundigen en zorgkundigen rekenen voor deskundige en professionele zorg die volledig is afgestemd op hun behoeften.